CÀ PHÊ SẠCH, CHẤT LƯỢNG CAO

“Đ𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑎̂𝑚 ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̣𝑡 𝑐𝑎̀ 𝑝ℎ𝑒̂” 𝑙𝑎̀ 𝑘𝑖𝑚 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑛𝑎𝑚 𝑚𝑎̀ #𝐻𝑎𝑝𝑝𝑦𝐶𝑢𝑝 đ𝑎̣̆𝑡 𝑟𝑎 𝑙𝑎̀𝑚 𝑚𝑢̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛!

Chúng tôi đã đạt được:

Máy móc tự động hiện đại.
Nhân sự được đào tạo bài bản.
–  Cà phê được kiểm soát kỹ từ khâu trồng, thu hái, sơ chế và rang xay.
–  Bao bì 2 lớp với van 1 chiều Thuỵ Sĩ cho chất lượng bảo quản tốt nhất!

 

 

cà phê rang xay

 

CUNG CẤP CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO VỚI GIÁ THÀNH CẠNH TRANH VÀ SẢN PHẨM ĐA DẠNG………

HAPPY CUP COFFEE!

0969.380.380